Przejdź do treści
Metoda OWAS

Metoda OWAS (ang. Ovako Working Posture Analysis System) to metoda oceny pozycji pracy, która jest stosowana w celu identyfikacji potencjalnych czynników ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Metoda ta opiera się na analizie pozycji, jakie zajmują pracownicy podczas wykonywania swoich obowiązków.

OWAS uwzględnia kilka czynników, takich jak rodzaj ruchu, pozycję ciała, intensywność i czas trwania wykonywanej czynności, a także rodzaj narzędzi i maszyn, jakie są wykorzystywane w procesie pracy. Metoda ta jest szczególnie przydatna w ocenie pozycji pracy wymagających powtarzających się ruchów lub pozycji, które mogą być powodem stresu i obciążenia dla układu mięśniowo-szkieletowego.

Wyniki oceny OWAS są wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych zagrożeń i wprowadzania środków zapobiegawczych, takich jak zmiana organizacji stanowiska pracy, zastosowanie ergonomicznych narzędzi i maszyn, a także edukacja i szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej postawy i technik pracy. Celem tej metody jest poprawa bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz zapobieganie chorobom związanym z pracą.

Jeśli chcesz zamówić ocenę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego do dofinansowania urządzenia z programu ZUS, wypełnij formularz obok.