Przejdź do treści
Strona główna » szalunki i wykopy

szalunki i wykopy

20. Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych

20. Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 25 kN/m2 (szalunki typu boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego).
Nie podlegają dofinansowaniu różnego rodzaju deskowania i szalunki poziome (stropowe) i pionowe (ścienne) zalewane betonem.

21. Zakup środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników

21. Zakup środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników (bariery, balustrady, pachołki, barierki rozporowe lub zapory drogowe, belki świetlne, sygnalizatory świetlne, itp.) oraz detektory, wiatromierze, itp.