Przejdź do treści
Strona główna » Szkolenie BHP » Szkolenia BHP Gdańsk

Szkolenia BHP Gdańsk

szkolenia bhp gdanskSzkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są wymagane przez polskie prawo. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zorganizowanie szkoleń bhp dla swoich pracowników.

Zapraszamy na szkolenia wstępne oraz okresowe oferowane przez Szkolenia bhp Gdańsk. W ramach szkoleń wstępnych odbywa się zarówno instruktaż ogólny, jak i instruktaż stanowiskowy.

Kursy bhp Gdańsk organizują instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników przed przystąpieniem do pracy, studentów przed rozpoczęciem praktyki studenckiej oraz uczniów przed odbyciem praktycznej nauki zawodu. Jego celem jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, wynikającymi z przepisów Kodeksu Pracy.

Szkolenie bhp Gdańsk gwarantuje przekazanie wiedzy pracownikom z zakresu organizacji stanowisk pracy, stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym, stosowania narzędzi, urządzeń oraz maszyn użytkowanych na danym stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany przez Gdańsk bhp szkolenia ma na celu zapoznanie pracowników z czynnikami, jakie występują w środowisku pracy, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz bezpiecznymi metodami wykonywania pracy. Kurs bhp Gdańsk stacjonarny, jak i szkolenie bhp online kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP.

Szkoleniom okresowym podlegają pracodawcy, osoby kierujące pracownikami oraz wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem weryfikującym poziom przyswojenia informacji oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Szkolenia bhp Gdańsk prowadzą również szkolenia okresowe, które są niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu bhp w firmie.

Kursy bhp Gdańsk w zakresie szkolenia wstępnego oraz okresowego, prowadzone są w różnych formach oraz częstotliwościach, zależnie od rodzaju wykonywanej pracy oraz obszaru działalności.

Warunki oraz formę szkolenia ustalamy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu.

Chcesz prowadzić Szkolenia BHP w Gdańsku?

Dołącz do BHP ONE i zostań franczyzobiorcą naszej sieci partnerów na terenie Polski. Skontaktuj się z nami, przejdź do zakładki kontakt i zapytaj o propozycje współpracy. Taka szansa zdarza się tylko raz!

Poszukujemy parterów w następujących lokalizacjach:

Przejdź do zakładki kontakt i zapytaj o ofertę współpracy. Zostań jednym ze specjalistów BHP ONE.