Przejdź do treści
Strona główna » Szkolenie BHP » Szkolenia BHP Katowice

Szkolenia BHP Katowice

szkolenia bhp katowiceKażdy pracodawca posiada obowiązek organizowania szkoleń bhp dla swoich pracowników. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wymagane przepisami prawnymi.

Kursy bhp Katowice oferują szkolenia wstępne, w ramach których odbywa się zarówno instruktaż ogólny, jak i instruktaż stanowiskowy, oraz szkolenia okresowe.

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, wynikającymi z przepisów Kodeksu Pracy .Szkolenia bhp Katowice organizują instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników przed przystąpieniem do pracy, studentów przed rozpoczęciem praktyki studenckiej oraz uczniów przed odbyciem praktycznej nauki zawodu.

Katowice bhp szkolenia przeprowadzają instruktaż stanowiskowy, który na celu zapoznanie pracowników z czynnikami, jakie występują w środowisku pracy, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz bezpiecznymi metodami wykonywania pracy. Szkolenie bhp Katowice gwarantuje przekazanie wiedzy pracownikom z zakresu organizacji stanowisk pracy, stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym, stosowania narzędzi, urządzeń oraz maszyn użytkowanych na stanowiskach pracy.

Kursy bhp Katowice stacjonarne oraz szkolenia bhp online kończą się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP.

Szkolenia bhp Katowice prowadzą szkolenia okresowe, które są nie tylko obowiązkowe ale i niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu bhp w przedsiębiorstwie. Szkoleniom okresowym podlegają pracodawcy, osoby kierujące pracownikami oraz wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem weryfikującym poziom przyswojenia informacji oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do kontaktu. Warunki oraz formę szkolenia ustalamy indywidualnie. Kursy bhp Katowice, w których zakres wchodzą szkolenia wstępne oraz okresowe, prowadzone są w różnych formach oraz częstotliwościach. Uzależnione to jest od rodzaju wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach oraz obszaru działalności.

Chcesz prowadzić Szkolenia BHP w Katowicach?

Dołącz do BHP ONE i zostań franczyzobiorcą naszej sieci partnerów na terenie Polski. Skontaktuj się z nami, przejdź do zakładki kontakt i zapytaj o propozycje współpracy. Taka szansa zdarza się tylko raz!

Poszukujemy parterów w następujących lokalizacjach:

Przejdź do zakładki kontakt i zapytaj o ofertę współpracy. Zostań jednym ze specjalistów BHP ONE.