Przejdź do treści
Strona główna » Szkolenie BHP » Szkolenia BHP Kraków

Szkolenia BHP Kraków

szkolenia bhp krakowKursy bhp Kraków oferują szkolenia wstępne oraz okresowe. Prowadzone są one w różnych formach oraz częstotliwościach. Uzależnione to jest od rodzaju wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach oraz obszaru działalności.

Zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia indywidualnych warunków oraz formy szkolenia.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są wymagane przez polskie prawo. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zorganizowanie szkoleń bhp dla swoich pracowników.

Szkolenia bhp Kraków oferują szkolenia wstępne oraz okresowe. W ramach szkoleń wstępnych odbywa się zarówno instruktaż ogólny, jak i instruktaż stanowiskowy.

Kursy bhp Kraków organizują instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników przed przystąpieniem do pracy, studentów przed rozpoczęciem praktyki studenckiej oraz uczniów przed odbyciem praktycznej nauki zawodu. Jego celem jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, wynikającymi z przepisów Kodeksu Pracy.

Szkolenie bhp Kraków gwarantuje przekazanie wiedzy pracownikom z zakresu organizacji stanowisk pracy, stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym, stosowania narzędzi, urządzeń oraz maszyn użytkowanych na danym stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany przez Kraków bhp szkolenia ma na celu zapoznanie pracowników z czynnikami, jakie występują w środowisku pracy, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz bezpiecznymi metodami wykonywania pracy. Kurs bhp Kraków stacjonarny, jak i szkolenie bhp online kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP.

Szkoleniom okresowym podlegają pracodawcy, osoby kierujące pracownikami oraz wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenia bhp Kraków prowadzą również szkolenia okresowe, które są obowiązkowe oraz niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem weryfikującym poziom przyswojenia informacji oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Chcesz prowadzić Szkolenia BHP w Krakowie?

Dołącz do BHP ONE i zostań franczyzobiorcą naszej sieci partnerów na terenie Polski. Skontaktuj się z nami, przejdź do zakładki kontakt i zapytaj o propozycje współpracy. Taka szansa zdarza się tylko raz!

Poszukujemy parterów w następujących lokalizacjach:

Przejdź do zakładki kontakt i zapytaj o ofertę współpracy. Zostań jednym ze specjalistów BHP ONE.