Przejdź do treści
Strona główna » Szkolenie BHP » Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia BHP Warszawa

szkolenia bhp warszawa
Polecam szkolenia BHP w Warszawie
Szkolenie BHP ONE
5/5

Szkolenia wstępne oraz okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oferowane przez Szkolenia bhp Warszawa, wymagane są przepisami polskiego prawa. W ramach szkoleń wstępnych odbywa się zarówno instruktaż ogólny, jak i instruktaż stanowiskowy. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest organizowanie szkoleń bhp dla swoich pracowników.

Podczas instruktażu ogólnego pracownicy zostają zapoznani z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, wynikającymi z przepisów Kodeksu Pracy. Kursy bhp Warszawa organizują instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników przed przystąpieniem do pracy, studentów przed rozpoczęciem praktyki studenckiej oraz uczniów przed odbyciem praktycznej nauki zawodu.

Kurs bhp Warszawa gwarantuje przekazanie wiedzy pracownikom z zakresu organizacji stanowisk pracy, stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym, stosowania narzędzi, urządzeń oraz maszyn użytkowanych na danym stanowisku pracy. Celem instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego przez Warszawa bhp szkolenia jest zapoznanie pracowników z czynnikami, jakie występują w środowisku pracy, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz bezpiecznymi metodami wykonywania pracy.

Szkoleniom okresowym podlegają pracodawcy, osoby kierujące pracownikami oraz wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenia bhp Warszawa prowadzą również szkolenia okresowe, które są obowiązkowe oraz niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Kurs bhp Warszawa stacjonarny, jak i szkolenie bhp online kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP.

Szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem weryfikującym poziom przyswojenia informacji oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Kursy bhp Warszawa, w których zakres wchodzą szkolenia wstępne oraz okresowe, prowadzone są w różnych formach oraz częstotliwościach, ustalanych indywidualnie. Uzależnione to jest od rodzaju wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach oraz obszaru działalności.

Zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia warunków szkolenia.

Szkolenia BHP ONLINE

BHP ONE prowadzi obsługę firm na terenie całego kraju. Prowadzimy ośrodek szkolenia BHP oraz realizujemy szkolenia BHP online.  Szkolenia stacjonarne prowadzimy w następujących lokalizacjach: