Przejdź do treści
Strona główna » Usługi BHP » Kompleksowa obsługa BHP Gdynia

Kompleksowa obsługa BHP Gdynia

Kompleksowa obsługa BHP Gdynia oferuje usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Zakres stałej współpracy uzależniony jest głównie od wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności i ustalany jest indywidualnie.

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Za niespełnienie wielu wymogów prawnych pracodawcy mogą grozić sankcje karne.

Zadania służby bhp obejmują szkolenia wstępne oraz okresowe dla pracodawców i pracowników, audyt bhp firmy, pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczych. Audyt bhp przeprowadza się w celu ustalenia rzeczywistego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami. Audyt pozwala na przeanalizowanie oraz identyfikację nieprawidłowości występujących w firmie, lecz nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Pracodawca ma czas oraz możliwości wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

Usługi bhp Gdynia jako firma specjalizująca się w znajomości wypełniania obowiązków i przepisów BHP ma za zadanie ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Outsourcing bhp Gdynia w ramach stałej współpracy oferują sporządzanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentów takich jak instrukcje stanowiskowe, akty wewnętrzne, listy kontrolne i wiele innych. Zajmujemy się również nadzorem nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie bhp i ppoż. oraz wypełnianiem dokumentów na potrzeby ZUS oraz GUS. Doradztwo bhp obejmuje pomoc w zakresie doboru odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. Kompleksowa obsługa bhp obejmuje udział w postępowaniu powypadkowym, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku, opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz w drodze do i z pracy, pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kompleksowa obsługa BHP Gdynia oferuje również nadzór bhp na budowie. Konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) i Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) są elementami nadzoru bhp na budowie.

Zaletą outsourcingu jest obniżenie kosztów oraz oszczędność czasu.  Cennik ustalany jest indywidualnie. Wynagrodzenie za pełnienie zadań służby bhp uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby pracowników. Ofertę kierujemy do mikro przedsiębiorstw oraz większych firm zatrudniających do 100 osób.