Przejdź do treści
Strona główna » Usługi BHP » Kompleksowa obsługa BHP Katowice

Kompleksowa obsługa BHP Katowice

Outsourcing bhp Katowice jest firmą specjalizującą się w znajomości wypełniania obowiązków i przepisów BHP. Outsourcing ma za zadanie ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kompleksowa obsługa BHP Katowice oferuje wszelkie usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Zakres stałej współpracy ustalany jest indywidualnie w zależności od wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności. Zaletą outsourcingu jest obniżenie kosztów oraz oszczędność czasu. 

Usługi bhp Katowice realizują zadania służby bhp obejmujące szkolenia wstępne oraz okresowe dla pracodawców i pracowników, pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczych, jak i audyt bhp firmy.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Za niespełnienie wielu wymogów prawnych pracodawcy mogą grozić sankcje karne. Audyt pozwala na przeanalizowanie oraz identyfikację nieprawidłowości występujących w firmie, lecz nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Audyt bhp przeprowadza się w celu ustalenia rzeczywistego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami. Pracodawca ma czas oraz możliwości wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

Kompleksowa obsługa bhp obejmuje pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych, udział w postępowaniu powypadkowym, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku, opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz w drodze do i z pracy.

Usługi bhp Katowice w ramach stałej współpracy oferują sporządzanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentów takich jak instrukcje stanowiskowe, akty wewnętrzne, listy kontrolne i wiele innych. Zajmujemy się również nadzorem nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie bhp i ppoż. oraz wypełnianiem dokumentów na potrzeby ZUS oraz GUS. Doradztwo bhp obejmuje pomoc w zakresie doboru odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Kompleksowa obsługa BHP Katowice oferuje również nadzór bhp na budowie. Konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) i Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) są elementami nadzoru bhp na budowie. Ofertę kierujemy do mikro przedsiębiorstw oraz większych firm zatrudniających do 100 osób. Cennik ustalany jest indywidualnie. Wynagrodzenie za pełnienie zadań służby bhp uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby pracowników.