Przejdź do treści
Strona główna » Usługi BHP » Kompleksowa obsługa BHP Szczecin

Kompleksowa obsługa BHP Szczecin

Kompleksowa obsługa BHP Szczecin oferuje wszelkie usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie. Outsourcing bhp Szczecin jako firma specjalizująca się w znajomości wypełniania obowiązków i przepisów BHP ma za zadanie ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zaletą outsourcingu jest obniżenie kosztów oraz oszczędność czasu. Zakres stałej współpracy ustalany jest indywidualnie. Uzależniony jest głównie od wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Za niespełnienie wielu wymogów prawnych pracodawcy mogą grozić sankcje karne. Do zadań służby bhp należą szkolenia wstępne oraz okresowe dla pracodawców i pracowników, audyt bhp firmy, pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczych. Audyt bhp przeprowadza się w celu ustalenia rzeczywistego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami. Audyt pozwala na przeanalizowanie oraz identyfikację nieprawidłowości występujących w firmie, lecz nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Pracodawca ma czas oraz możliwości wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

Usługi bhp Szczecin w ramach stałej współpracy oferują sporządzanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentów takich jak instrukcje stanowiskowe, akty wewnętrzne, listy kontrolne i wiele innych. Kompleksowa obsługa bhp to również udział w postępowaniu powypadkowym, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku, opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz w drodze do i z pracy, pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych. Zajmujemy się również nadzorem nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie bhp i ppoż. oraz wypełnianiem dokumentów na potrzeby ZUS oraz GUS.

Doradztwo bhp obejmuje pomoc w zakresie doboru odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. Kompleksowa obsługa BHP Szczecin oferuje również nadzór bhp na budowie. Konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) i Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) są elementami nadzoru bhp na budowie. Ofertę kierujemy do mikro przedsiębiorstw oraz większych firm zatrudniających do 100 osób. Cennik ustalany jest indywidualnie. Wynagrodzenie za pełnienie zadań służby bhp uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby pracowników.