Przejdź do treści
Strona główna » Usługi BHP » Kompleksowa obsługa BHP Warszawa

Kompleksowa obsługa BHP Warszawa

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Za niespełnienie wielu wymogów prawnych pracodawcy mogą grozić sankcje karne. Kompleksowa obsługa BHP Warszawa oferuje wszelkie usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Zakres stałej współpracy zależy głównie od wielkości firmy oraz rodzaju wykonywanej działalności oraz ustalany jest indywidualnie.

Działalność Outsourcing bhp Warszawa polega na wypełnianiu obowiązków i przepisów BHP w przedsiębiorstwie w ramach współpracy. Outsourcing ma na celu ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Usługi bhp Warszawa w ramach stałej współpracy obejmują sporządzanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentów takich jak instrukcje stanowiskowe, akty wewnętrzne, listy kontrolne i wiele innych. Zajmujemy się również nadzorem nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie bhp i ppoż. oraz wypełnianiem dokumentów na potrzeby ZUS oraz GUS.

Decydując się na kompleksową obsługę bhp mają Państwo gwarancję naszego udziału w postępowaniu powypadkowym, ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku, opracowaniu dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz w drodze do i z pracy oraz pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych. Doradztwo bhp obejmuje pomoc w zakresie doboru odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Zadania służby bhp obejmują szkolenia wstępne oraz okresowe dla pracodawców i pracowników, pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczych oraz audyt bhp przedsiębiorstwa. Audyt bhp przeprowadza się w celu ustalenia rzeczywistego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami. Audyt pozwala na przeanalizowanie oraz identyfikację nieprawidłowości występujących w firmie, lecz nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Pracodawca ma czas oraz możliwości wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

Kompleksowa obsługa BHP Warszawa oferuje również konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) i Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) w ramach usługi nadzór bhp na budowie.

Zaletą outsourcingu jest obniżenie kosztów oraz oszczędność czasu.  Cennik ustalany jest indywidualnie, a wynagrodzenie za pełnienie zadań służby bhp uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby pracowników. Ofertę kierujemy do mikro przedsiębiorstw oraz większych firm zatrudniających do 100 osób.

Zapraszamy do współpracy.