Przejdź do treści
Strona główna » Czynniki chemiczne i pyły

Czynniki chemiczne i pyły

Możesz uzyskać z ZUS dofinansowanie na:

15. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze

15. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, urządzeń odpylających na sucho i na mokro, cyklonów, elektrofiltrów oraz urządzeń i centrali klimatyzacyjnych pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych).
Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia i instalacje ogrzewania, ciepła technologicznego, nawilżania powietrza, suszenia powietrza, przenośne oczyszczacze powietrza, indywidualne urządzenia klimatyzacyjne typu ściennego, przenośnego, split, wentylokonwektory (fan coils), itp. oraz wszystkie urządzenia uzdatniające powietrze na stanowiskach pracy z zakresem mikroklimatu umiarkowanego.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 sprawozdanie z badań wskaźników PMV, PPD, wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy (w przypadku ujęcia we wniosku centrali klimatyzacyjnych),
 sprawozdanie z pomiarów strumieni objętości powietrza, krotności wymiany powietrza w pomieszczeniach, skuteczności wentylacji, wykonane przez laboratorium/osobę z uprawnieniami w wymaganym zakresie (opcjonalnie),
 koncepcja wykonania lub projekt techniczny instalacji (część rysunkowa, opisowa, obliczeniowa) sporządzona w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego i przepisy techniczne dotyczące wentylacji pomieszczeń pracy, wykonana przez osobę z uprawnieniami w instalacjach sanitarnych i zatwierdzona przez rzeczoznawców ds. bhp, ppoż. i jeśli wymagane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub gdy wszystkie te wymagania dopełni wykonawca instalacji.

16. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej

16. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, ściany i komory lakiernicze zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.).
Nie podlegają dofinansowaniu odkurzacze przemysłowe służące do sprzątania i czyszczenia otoczenia stanowisk pracy.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 koncepcja wykonania lub projekt techniczny instalacji (część rysunkowa, opisowa, obliczeniowa) sporządzona w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego i przepisy techniczne dotyczące wentylacji pomieszczeń pracy, wykonana przez osobę z uprawnieniami w instalacjach sanitarnych i zatwierdzona przez rzeczoznawców ds. bhp, ppoż. i jeśli wymagane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub gdy wszystkie te wymagania dopełni wykonawca instalacji

17. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej.

17. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej.
Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia i elementy wentylacji w pomieszczeniach biurowych, obsługi klientów i socjalno-bytowych oraz elementy wentylacji naturalnej i grawitacyjnej.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 koncepcja wykonania lub projekt techniczny instalacji (część rysunkowa, opisowa, obliczeniowa) sporządzona w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego i przepisy techniczne dotyczące wentylacji pomieszczeń pracy, wykonana przez osobę z uprawnieniami w instalacjach sanitarnych i zatwierdzona przez rzeczoznawców ds. bhp, ppoż. i jeśli wymagane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub gdy wszystkie te wymagania dopełni wykonawca instalacji

25. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne

25. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji, wentylacja z zastosowaniem filtrów HEPA, komory laminarne, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego magazynowania i przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych.

26. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne

26. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego magazynowania i przechowywania substancji chemicznych (np.: bezpieczne szafy, kontenery-magazyny chemiczne izolowane), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki.