Przejdź do treści
Strona główna » Praca na wysokości

Praca na wysokości

Możesz uzyskać z ZUS dofinansowanie na:

18. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości

18. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, rusztowania ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome –przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań).

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 30.000 zł.
Nie podlegają dofinansowaniu drabiny uniwersalne (przegubowe) przystawne i rozstawne, podesty z drabin przegubowych oraz rusztowania fasadowe, modułowe (stałe) i ich elementy składowe, w tym schodnie.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 certyfikat bezpieczeństwa dla rusztowań ruchomych,
 dokładna specyfikacja, opis i wizualizacja rusztowań ruchomych i ochronnych.

19. Zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości

19. Zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne).
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 30.000 zł.
Uwaga: W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa.