Przejdź do treści

KURS BHP ONLINE

Kurs bhp online to szkolenie wynikające z przepisów prawa. Nasz kurs bhp online stanowi istotny element przygotowania każdego pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy. Ponieważ obowiązkiem pracownika jest znać przepisy i zasady bhp, odbycie kursu bhp online jest najlepsza formą przyswojenia wiedzy w celu bezpiecznego wykonywania obowiazków.

DLA PRACODAWCY

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, jeśli nie posiada on wszystkich wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości właściwych przepisów oraz zasad bhp. Dlatego dobry kurs bhp online powinien być dostosowany do konkretnego stanowiska a całość powinna zostać potwierdzona certyfikatem odbycia kursu bhp online. 

Kurs BHP online - certyfikat

Wszystkie nasze kursy są potwierdzane odpowiednim certyfikatem BHP ONE. W celu uzyskania szczegółów przejdź do zakładki kontakt. i zapytaj o propozycję dostosowaną do Twojej firmy.