Przejdź do treści

Dofinansowanie ZUS

Nabory wniosków o dofinansowanie ZUS BHP od 26 lutego 2024 r.

Dotacje ZUS BHP 2024

Dofinansowanie ZUS na poprawę warunków pracy to konkurs Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizowany na dofinansowanie firm w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy. W ogłoszonym co roku naborze wniosków na poprawę BHP, ZUS ma do rozdysponowania kwotę ok. 120 milionów złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 26 lutego 2024 roku.

Dlaczego ZUS wydaje środki na prewencję wypadkową? ZUS planuje zmniejszyć liczbę wypłacanych zasiłków chorobowych oraz zasiłków związanych z niezdolnością do pracy. Cel konkursu ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie do zakupu urządzeń, które poprawiają bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). Cele konkursu ZUS to:

 • zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy,
 • zredukowanie zagrożenia chorobami zawodowymi,
 • ograniczenie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka,
 • utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Wysokość dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy wynosi aktualnie aż 300.000,- zł. Maksymalna kwota dotacji jest zrównana dla wszystkich firm, zarówno dla firm zatrudniających ponad 250 pracowników jak i własna działalność gospodarcza otrzyma dokładnie tyle samo, czyli aż 300.000 zł.

 

Jakie firmy mogą otrzymać dotacje ZUS?

Twoja firma ma szansę na dofinansowanie z ZUS, jeśli spełnia poniższe trzy warunki:

 1. Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i opłacaniem podatków.
 2. Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
 3. Nie ubiegała się o dofinansowanie po upływie 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.
 

Dotacje ZUS

 • Projekty inwestycyjne. Dotacje z ZUS przeznaczone są na inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo techniczne, jak rozwój, modyfikację i usprawnienie stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz środków ochronny indywidualnej.
 • Projekty doradcze. Dofinansowanie ZUS na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), obejmuje to szczegółowo wykonanie oceny ryzyka zawodowego, planowanie działań prewencyjnych BHP oraz wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy.
 • Projekty inwestycyjno-doradcze. Możesz otrzymać z ZUS dofinansowanie, które obejmuje oba rodzaje powyższych projektów. 
Pozyskanie dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) jest ważne z kilku powodów:
 1. Bezpieczeństwo pracowników: Dofinansowanie na BHP pozwala na poprawę warunków i środowiska pracy, co przekłada się na lepsze bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.
 2. Oszczędność kosztów: Dofinansowanie może pomóc w uniknięciu wypadków i związanych z nimi kosztów, takich jak koszty leczenia, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i inne.
 3. Poprawa wydajności i produktywności: Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy pozwala na lepsze samopoczucie i koncentrację pracowników, co przekłada się na wyższą wydajność i produktywność.
 4. Dobre relacje z pracownikami: Dofinansowanie na BHP pokazuje, że pracodawca troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, co może poprawić morale i lojalność pracowników.
 5. Poprawa wizerunku: Dofinansowanie na BHP może pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy odpowiedzialnego i dbającego o swoich pracowników.
Podsumowując, pozyskanie dofinansowania na poprawę BHP może przynieść wiele korzyści, takich jak poprawa bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, oszczędność kosztów, poprawa wydajności i produktywności oraz budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Kiedy ruszają dofinansowania ZUS?

Nabory projektów będą od 26 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 roku. Przyznanie dotacji będzie odbywać się w drodze konkursu. Dlatego bardzo istotne jest opracowanie wniosku oraz pozostałej dokumentacji w sposób profesjonalny, przy wsparciu doświadczonych specjalistów.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie dotacji ZUS i pozyskaniem środków na inwestycje zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz wdrażaniu inwestycji w ramach dotacji z ZUS, przeprowadzą diagnozę, określą szanse pozyskania dotacji, przeanalizują poprawność dokumentacji BHP, zweryfikują zgodność planów inwestycyjnych z katalogiem działań programu oraz przygotują kompletny wniosek.

Okres składania wniosków jest ograniczony czasowo, dlatego nie zwlekaj i przygotuj się już dziś!

Zapytaj o dotacje ZUS 2024 >>>