Przejdź do treści
Strona główna » Ocena obciążenia układu mięśniowo szkieletowego

Ocena obciążenia układu mięśniowo szkieletowego

Czy wiesz że ocena obciążenia układu mięśniowo szkieletowego pozwala uzyskać dofinansowanie z ZUS na zakup sprzętu? Nadmierne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego może powodować poważne schorzenia pracownika. Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest, aby zakupić sprzęt w celu ograniczenia obciążenia statycznego i dynamicznego pracownika. Wykonana przez nas ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (wzór) spełnia wymagania ZUS.

Ocena obciążenia układu mięśniowo szkieletowego ZUS to dokument, który mogą opracować Specjaliści BHP ONE. Pierwszym krokiem jest dobranie właściwej metody oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Jest to uzależnione od rodzaju sprzętu, który firma planuje zakupić oraz wykonywanej aktualnie pracy.

Niedawno zaczęło się uświadamiać, że nadmierne obciążenie fizyczne jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka w środowisku pracy i może powodować różne schorzenia mięśni, ścięgien i wiązadeł. Te choroby układu mięśniowo-szkieletowego powstają w wyniku urazów lub codziennego obciążenia związanego z wykonywaną pracą.

Szczególnie dużym zagrożeniem dla zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego są powtarzalne czynności kończyn górnych. Powtarzalna praca oznacza wielokrotne wykonywanie podobnych cykli czynności, biorąc pod uwagę sekwencję czasową, siły mięśni i przestrzenną charakterystykę ruchów. Wiele prac, szczególnie tych powtarzalnych, wymaga użycia kończyn górnych i często wiąże się z obciążeniem statycznym pleców.

Czynniki decydujące o rozwoju tych zaburzeń to genetyka, budowa ciała, aspekty psychospołeczne i biomechanika. W każdej z tych kategorii istnieje wiele zmiennych, które wpływają na rozwój schorzeń. Rodzaj pracy i wykonywane czynności wpływają na poziom obciążenia pracownika, a co za tym idzie na typ dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Na przykład, siedzenie i stanie powodują inne obciążenie, podobnie jak powtarzalne i statyczne czynności.

Ocena obciążenia układu mięśniowo szkieletowego wzór ZUS

Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na potrzeby dotacji ZUS musi być przygotowana na właściwym wzorze. Jest to obowiązkowy warunek jeśli chcemy zakupić sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

W ocenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) korzysta z kilku różnych wzorów i kryteriów, w tym między innymi Wydatek energetyczny, który bierze pod uwagę poziom intensywności i czas trwania wykonywanej pracy, a także rodzaj i częstotliwość ruchów oraz pozycję ciała.

Inne wzory, takie jak Metoda OWAS, oceniają stopień obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie analizy ruchów i pozycji, jakie zajmuje pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków.

W ostatecznej ocenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego ZUS bierze pod uwagę wyniki wszystkich stosowanych wzorów i kryteriów oraz dodatkowe informacje, takie jak stan zdrowia pracownika, jego wiek i płeć, a także charakterystykę stanowiska pracy. Celem tej oceny jest określenie, czy praca może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracownika i czy wymaga ona wprowadzenia środków zapobiegawczych.

Jeśli chcesz sprawdzić, jaka ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego jest właściwa dla Twojej firmy, wypełnij formularz obok.

Ocena obciążenia układu mięśniowo szkieletowego