Przejdź do treści
Strona główna » Transport i magazynowanie

Transport i magazynowanie

22. Zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

22. Zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, przyczepy leśne, schodołazy oraz urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, wyciągi towarowe (windy dekarskie), dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny).
Nie podlegają dofinansowaniu owijarki i inne urządzenia do pakowania, dźwigniki (podnośniki) samochodowe, przenośniki rolkowe, podnośniki automatyczne, podajniki, urządzenia dedykowane do jednej maszyny, układnice magazynowe, żurawie przenośne (przeładunkowe).
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 dokumentacja oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie szczegółowego chronometrażu czynności wykonywanych podczas całej zmiany roboczej oraz prognoza ograniczenia obciążenia

23. Zakup wózków jezdniowych podnośnikowych

23. Zakup wózków jezdniowych podnośnikowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m) oraz innych urządzeń samojezdnych (o udźwigu do 1 tony) wyposażonych np.: w chwytaki, służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w przypadkach, gdy zastosowanie innych środków, w tym urządzeń przemieszczanych ręcznie, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń przy doraźnych zespołowych pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 30.000 zł.
Nie podlegają dofinansowaniu ładowarki, koparki, zamiatarki, odśnieżarki, wiertnice, ciągniki (w tym rolnicze), minikoparki, mini ładowarki i inne urządzenia wielozadaniowe, urządzenia do transportu materiałów sypkich lub płynnych bez opakowania oraz pojazdy (osobowe, towarowe, specjalne) nie podlegające dozorowi technicznemu.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania, że dokonał uprzednio odpowiedniej analizy i wyczerpał możliwości zastosowania innych środków technicznych i organizacyjnych w celu ograniczenia wymienionych obciążeń.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 dokumentacja oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie szczegółowego chronometrażu czynności wykonywanych podczas całej zmiany roboczej oraz prognoza ograniczenia obciążenia
Uwaga: W przypadku dofinansowania zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa.