Przejdź do treści
Strona główna » Oświetlenie stanowiska pracy

Oświetlenie stanowiska pracy

dofinansowanie na wymianę oświetlenia led

Dofinansowanie do wymiany oświetlenia na LED może przynieść wiele korzyści, w tym:

  1. Oszczędność energii elektrycznej: LEDy zużywają mniej energii niż tradycyjne żarówki, co prowadzi do niższych rachunków za prąd.
  2. Dłuższa żywotność: LEDy są bardziej trwałe i dłużej działają niż tradycyjne żarówki, co zmniejsza koszty związane z częstymi wymianami.
  3. Poprawa jakości światła: LEDy emitują światło o wyższej jakości niż tradycyjne żarówki, co może poprawić komfort i produktywność w miejscu pracy.
  4. Ochrona środowiska: LEDy emitują mniej ciepła i nie zawierają szkodliwych substancji, co jest korzystne dla środowiska.

Skorzystanie z dofinansowania do wymiany oświetlenia na LED może być więc opłacalne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

11. Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych

11. Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw).
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 poprawnie wykonane sprawozdanie z pomiarów parametrów oświetleniowych (E, Uo, Ra) z podanymi wymaganymi wartościami normatywnymi oraz powołaniem się na konkretny numer referencyjny aktualnej normy oświetleniowej,
 poprawnie wykonany projekt oświetlenia ogólnego spełniający wymagania normatywne dla oświetlanych pomieszczeń i stanowisk pracy oraz zawierający liczbę i typ opraw zgodną z ofertą,
 w przypadku wnioskowania o dofinansowanie oświetlenia awaryjnego należy załączyć projekt oświetlenia spełniający wymagania zawarte w odpowiedniej normie oświetleniowej oraz zawierający liczbę i typ opraw zgodną z ofertą,
 w przypadku wnioskowania o dofinansowanie oświetlenia terenów otwartych, dróg, itp. należy załączyć projekt oświetlenia spełniający wymagania zawarte w odpowiedniej normie oświetleniowej oraz zawierający liczbę i typ opraw zgodną z ofertą,
 karty katalogowe opraw oświetleniowych (źródeł światła) przewidzianych do zakupu, zawierające kompletne dane techniczne.