Przejdź do treści

ADR KURS

Czy warto posiadać kurs ADR i jakie są korzyści z takiego szkolenia?

W ostatnim czasie coraz więcej kierowców decyduje się na przeprowadzenie kursu ADR, który umożliwia przewóz towarów niebezpiecznych. Istnieje wiele powodów dla takiego zainteresowania szkoleniem. Jednym z nich może być zwiększona ilość materiałów niebezpiecznych przewożonych transportem drogowym, ale także wzrost świadomości kierowców i właścicieli firm transportowych na temat bezpieczeństwa i prawidłowego przewozu towarów niebezpiecznych.

Posiadanie kursu ADR jest szczególnie ważne, ponieważ kierowcy, którzy przewożą towar niebezpieczny bez odpowiedniego szkolenia, mogą stwarzać zagrożenie dla siebie, innych uczestników ruchu drogowego i otoczenia. Wymagane jest szkolenie ogólne i stanowiskowe, które zapoznaje kierowców z podstawowymi wymaganiami bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. Szkolenie takie przeprowadzane jest przez doradcę ds. bezpieczeństwa, który wydaje odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warto zaznaczyć, że posiadanie kursu ADR może wpłynąć pozytywnie na karierę kierowcy, ponieważ zwiększa jego wartość na rynku pracy. Wiele firm transportowych wymaga od kierowców posiadania takiego kursu, co zwiększa szanse na zatrudnienie. Dodatkowo, kierowcy z uprawnieniami ADR mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie.

Nie wszyscy kierowcy muszą jednak posiadać kurs ADR. Przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach nie wymagających oznakowania pojazdu tablicami ostrzegawczymi nie wymaga takiego szkolenia. Jednakże, kierowcy powinni mieć świadomość stwarzanych zagrożeń i być przeszkoleni w zakresie podstawowych wymagań bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych.