Przejdź do treści
Strona główna » Hałas i wibracje

Hałas i wibracje

Możesz uzyskać z ZUS dofinansowanie na:

8. Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.

8. Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.

9. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem.

9. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem.

10. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych

10. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 dokumentacja doboru wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych do obiektu, do którego mają być zamontowane,
 dokumentacja projektowa systemu wibroizolacji zawierająca opis systemu, propozycję rozwiązań technicznych oraz obliczenia symulacyjne