Przejdź do treści
Strona główna » Usługi BHP » Kompleksowa obsługa BHP Gdańsk

Kompleksowa obsługa BHP Gdańsk

Outsourcing bhp Gdańsk specjalizuje się w wypełnianiu obowiązków i przepisów BHP. Kompleksowa obsługa bhp ma na celu ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zaletą outsourcingu jest obniżenie kosztów oraz oszczędność czasu. 

Kompleksowa obsługa BHP Gdańsk oferuje wszelkie usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Zakres stałej współpracy ustalany jest indywidualnie, ponieważ uzależniony jest od wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności. Cennik również ustalany jest indywidualnie, głównie w zależności od liczby pracowników. Ofertę kierujemy do mikro przedsiębiorstw oraz większych firm zatrudniających do 100 osób.

Do zadań służby bhp należą szkolenia wstępne oraz okresowe dla pracodawców i pracowników, audyt bhp firmy, pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczych.

Audyt bhp przeprowadza się w celu ustalenia rzeczywistego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami. Audyt pozwala na przeanalizowanie oraz identyfikację nieprawidłowości występujących w firmie, lecz nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Pracodawca ma czas oraz możliwości wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości. Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Za niespełnienie wielu wymogów prawnych pracodawcy mogą grozić sankcje karne.

Usługi bhp Gdańsk w ramach stałej współpracy oferują sporządzanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentów takich jak instrukcje stanowiskowe, akty wewnętrzne, listy kontrolne i wiele innych. Zajmujemy się również nadzorem nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie bhp i ppoż. oraz wypełnianiem dokumentów na potrzeby ZUS oraz GUS.

Kompleksowa obsługa bhp to również udział w postępowaniu powypadkowym, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku, opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz w drodze do i z pracy, pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych.

Doradztwo bhp obejmuje pomoc w zakresie doboru odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Kompleksowa obsługa BHP Gdańsk oferuje również nadzór bhp na budowie. Konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) i Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) są elementami nadzoru bhp na budowie.