Przejdź do treści
Strona główna » Szkolenie BHP » Szkolenia BHP Częstochowa

Szkolenia BHP Częstochowa

szkolenia bhp czestochowaObowiązkiem każdego pracodawcy jest zorganizowanie szkoleń bhp dla swoich pracowników. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są wymagane przez polskie prawo.

Szkolenia bhp Częstochowa oferują szkolenia wstępne oraz okresowe. W ramach szkoleń wstępnych odbywa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Kursy bhp Częstochowa organizują instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników przed przystąpieniem do pracy, studentów przed rozpoczęciem praktyki studenckiej oraz uczniów przed odbyciem praktycznej nauki zawodu. Jego celem jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, wynikającymi z przepisów Kodeksu Pracy.

Celem instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego przez Częstochowa bhp szkolenia jest pracowników z czynnikami, jakie występują w środowisku pracy, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz bezpiecznymi metodami wykonywania pracy. Szkolenie bhp Częstochowa gwarantuje przekazanie wiedzy pracownikom z zakresu organizacji stanowisk pracy, stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym, stosowania narzędzi, urządzeń oraz maszyn użytkowanych na danym stanowisku pracy. Kurs bhp Częstochowa stacjonarny oraz szkolenie bhp online kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP.

Szkolenia okresowe również są prowadzone przez Szkolenia bhp Częstochowa. Są one niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Szkoleniom okresowym podlegają pracodawcy, osoby kierujące pracownikami oraz wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem weryfikującym poziom przyswojenia informacji oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

W zakres Kursy bhp Częstochowa wchodzą szkolenia wstępne oraz okresowe, które są prowadzone w różnych formach oraz częstotliwościach. Uzależnione to jest od rodzaju wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach oraz obszaru działalności.

Zapraszamy do kontaktu, w celu uzgodnienia indywidualnych warunków oraz formy szkolenia.

Chcesz prowadzić Szkolenia BHP w Częstochowie?

Dołącz do BHP ONE i zostań franczyzobiorcą naszej sieci partnerów na terenie Polski. Skontaktuj się z nami, przejdź do zakładki kontakt i zapytaj o propozycje współpracy. Taka szansa zdarza się tylko raz!

Poszukujemy parterów w następujących lokalizacjach:

Przejdź do zakładki kontakt i zapytaj o ofertę współpracy. Zostań jednym ze specjalistów BHP ONE.