Przejdź do treści
Strona główna » Szkolenie BHP » Szkolenia BHP Radom

Szkolenia BHP Radom

szkolenia bhp radom
Polecam szkolenia bhp w Radomiu
Szkolenie BHP ONE
5/5

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są wymagane przez polskie przepisy prawne Organizowanie szkoleń bhp dla swoich pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Szkolenia bhp Radom oferują szkolenia wstępne oraz okresowe. W ramach szkoleń wstępnych odbywa się zarówno instruktaż ogólny, jak i instruktaż stanowiskowy. Kurs bhp Radom stacjonarny, jak i szkolenie bhp online kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP.

Kursy bhp Radom organizują instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników przed przystąpieniem do pracy, studentów przed rozpoczęciem praktyki studenckiej oraz uczniów przed odbyciem praktycznej nauki zawodu. Jego celem jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, wynikającymi z przepisów Kodeksu Pracy.

Kurs bhp Radom w ramach instruktażu stanowiskowego gwarantuje przekazanie wiedzy pracownikom z zakresu organizacji stanowisk pracy, stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym, stosowania narzędzi, urządzeń oraz maszyn użytkowanych na danym stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany przez Radom bhp szkolenia ma na celu zapoznanie pracowników z czynnikami, jakie występują w środowisku pracy, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz bezpiecznymi metodami wykonywania pracy.

Szkoleniom okresowym podlegają pracodawcy, osoby kierujące pracownikami oraz wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem weryfikującym poziom przyswojenia informacji oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Szkolenia bhp Radom prowadzą również szkolenia okresowe, które są niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Kursy bhp Radom, w których zakres wchodzą szkolenia wstępne oraz okresowe, prowadzone są w różnych formach oraz częstotliwościach, ustalanych indywidualnie. Uzależnione to jest od rodzaju wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach oraz obszaru działalności. Zapraszamy do kontaktu.

 

szkolenia bhp online

BHP ONE prowadzi obsługę firm na terenie całego kraju. Prowadzimy ośrodek szkolenia BHP oraz realizujemy szkolenia BHP online.  Szkolenia stacjonarne prowadzimy w następujących lokalizacjach: