Przejdź do treści
Strona główna » Szkolenie BHP » Szkolenia BHP Wrocław

Szkolenia BHP Wrocław

szkolenia bhp wroclawSzkolenia bhp Wrocław oferują szkolenia wstępne oraz okresowe. W ramach szkoleń wstępnych odbywa się zarówno instruktaż ogólny, jak i instruktaż stanowiskowy. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są wymagane przez polskie prawo. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zorganizowanie szkoleń bhp dla swoich pracowników. Kursy bhp Wrocław, w których zakres wchodzą szkolenia wstępne oraz okresowe, prowadzone są w różnych formach oraz częstotliwościach. Uzależnione to jest od rodzaju wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach oraz obszaru działalności. Warunki oraz formę szkolenia ustalamy indywidualnie.

Kursy bhp Wrocław organizują instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników przed przystąpieniem do pracy, studentów przed rozpoczęciem praktyki studenckiej oraz uczniów przed odbyciem praktycznej nauki zawodu. Jego celem jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, wynikającymi z przepisów Kodeksu Pracy.

Szkolenie bhp Wrocław gwarantuje przekazanie wiedzy pracownikom z zakresu organizacji stanowisk pracy, stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym, stosowania narzędzi, urządzeń oraz maszyn użytkowanych na danym stanowisku pracy. Kurs bhp Wrocław stacjonarny, jak i szkolenie bhp online kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP. Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany przez Wrocław bhp szkolenia ma na celu zapoznanie pracowników z czynnikami, jakie występują w środowisku pracy, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz bezpiecznymi metodami wykonywania pracy.

Szkolenia bhp Wrocław prowadzą również szkolenia okresowe, które są niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Szkoleniom okresowym podlegają pracodawcy, osoby kierujące pracownikami oraz wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem weryfikującym poziom przyswojenia informacji oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Zapraszamy do kontaktu.

Chcesz prowadzić Szkolenia BHP we Wrocławiu?

Dołącz do BHP ONE i zostań franczyzobiorcą naszej sieci partnerów na terenie Polski. Skontaktuj się z nami, przejdź do zakładki kontakt i zapytaj o propozycje współpracy. Taka szansa zdarza się tylko raz!

Poszukujemy parterów w następujących lokalizacjach:

Przejdź do zakładki kontakt i zapytaj o ofertę współpracy. Zostań jednym ze specjalistów BHP ONE.